THẺ TÊN - DÂY ĐEO THẺ

THẺ TÊN NHÂN VIÊN TPBANK
THẺ NHỰA PVC IN HÌNH
DÂY ĐEO THẺ MÀU CAM
DÂY ĐEO THẺ MÀU VÀNG
BAO THẺ NHỰA CỨNG
LÀM DÂY ĐEO THẺ NHÂN VIÊN
THẺ TÊN PVC
THẺ TÊN NHỰA PVC THAY TÊN
DÂY ĐEO THẺ MÀU XANH LÁ
IN DÂY ĐEO THẺ XANH DƯƠNG
BAO THẺ TÊN NHỰA DẺO
DÂY IN LỤA MÀU ĐỎ
BAO ĐEO THẺ DA